Jamey Johnson in Ashland KY November 9th - Amy V Poche